Pieteikums kļūt par Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības biedra kandidātu

Lai kļūtu par Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības biedra kandidātu lūdzu aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Personas kods
Adrese
Darba vieta
Tālrunis
E-pasts
Valodu prasmes

Rekomendācija no LBFA biedrības 2 biedriem
1. LBFA biedra vārds, uzvārds
2. LBFA biedra vārds, uzvārds
Lūdzu uzņemt mani par Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības biedru. Apliecinu, ka esmu iepazinusies(-ies) ar biedrības statūtiem, zinu biedrības mērķus un uzdevumus. Solos ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.