Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības dibināšanas mērķi

• Apvienot ekonomiski neatkarīgus un citus farmaceitus, kuriem prioritāte ir profesionālas, kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšana un pilnveidošana pacienta un sabiedrības interesēs.

• Nepieļaut, ka aptiekas īpašniekam pastāv tieša vai netieša personiska interese, kas tieši vai netieši ietekmē farmaceita rīcību un lēmumu, un traucē uzticēto pienākumu nesavtīgu īstenošanu tikai un vienīgi sabiedrības labā.

• Aizsargāt farmaceitu sociālās, ekonomiskās, saimnieciskās un profesionālās tiesības.

• Nepieļaut pārmērīgu konkurenci aptieku darbībā, kura var nelabvēlīgi ietekmēt pacientu un sabiedrības veselību.

• Aizstāvēt nacionālās intereses, dodot iespēju farmaceitisko izglītību ieguvušiem speciālistiem kļūt par aptieku vienīgajiem un patiesajiem īpašniekiem un veidot šajās aptiekās savas prakses vietas, lai veicinātu augsta profesionāla līmeņa farmaceitiskās aprūpes sniegšanu iedzīvotājiem.