Zāļu ražotāju nostāja aptieku īpašumtiesību jautājumā

14.05.2010.

LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai,
LR Veselības ministram Didzim Gavaram,
LR Veselības ministrijas valsts sekretāram Rinaldam Muciņam,
LR Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam Jurim Bundulim,
LR Veselības ministrijas Farmācijas nodaļas vadītājai Diānai Arājai,
Plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijā (LPMA) ietilpst ražotāji, kuru produkcija sastāda vairāk kā 20% Latvijas farmācijas tirgus apgrozījuma. LPMA biedri kā farmācijas tirgus dalībnieki, kurus lielā mērā ietekmē situācija farmācijas tirgū, cer, ka atbildīgās valsts amatpersonas, pieņemot lēmumus par būtiskām izmaiņām šajā sfērā, ņems vērā arī zāļu ražotāju viedokli.

LPMA atbalsta aptieku īpašumtiesību saglabāšanu tikai personām ar atbilstošu izglītību – farmaceitiem -, saglabājot Farmācijas likuma 36.pantu esošajā redakcijā.

Vēlamies uzsvērt, ka aptieka nav tikai atbilstoši prasībām iekārtota telpa, kur veic farmaceitisko aprūpi, bet gan farmaceitiskās prakses vieta, kurā notiek zāļu izsniegšana, t.sk. bezrecepšu, konsultējot un godprātīgi iesakot pacientam piemērotākos medikamentus. Nefarmaceitu īpašnieku īstenotā uzraudzība un ietekme attiecībā uz algotajiem farmaceitiem grauj farmaceitu neatkarību un ietekmē to personīgo atbildību pareiza, pacienta veselībai nepieciešama lēmuma pieņemšanā, kā arī apdraud farmaceita darbā piemērojamo profesionālo un ētikas noteikumu ievērošanu.

Atsevišķu tirgus dalībnieku izraisītā ažiotāža par aptieku slēgšanu, farmaceitu darba vietu zaudēšanu un zāļu cenu pieaugumu, ja tiek saglabāta norma, ka aptiekas var piederēt tikai farmaceitam, ir tīša kaitniecība pret Latvijas iedzīvotājiem, tos maldinot, kā arī izmantojot sagrozītus un nepareizus statistikas datus.

LPMA iestājas par vertikālās integrācijas likvidēšanu, farmaceitiskā tirgus sakārtošanu un ilgtermiņa likumdošanas normatīvu izstrādāšanu un ievērošanu, lai nepieļautu situāciju, ka atsevišķi uzņēmēji var ietekmēt farmācijas tirgu un tā regulējumu savās interesēs.
Līdz ar to lūdzam pēc būtības saglabāt esošo Farmācijas likuma prasību attiecībā uz aptieku īpašuma tiesībām un ņemt vērā to, ka 10 gadus ilgais likuma pārejas periods ļāva visiem uzņēmējiem sakārtot savu darbību atbilstoši tā prasībām. Tādējādi lūdzam ievērot tiesisko paļāvības principu, kā arī Eiropas Savienības tiesas nolēmumus un Eiropas farmācijas tirgus virzību pretēji tirgus liberalizācijas tendencēm.

Ar cieņu, Māris Paipa
Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas izpilddirektors


Atgriezties pie visiem jaunumiem