LBFA vēstule Latvijas Hipotēku un zemes bankai

23.03.2009.

LBFA vērsusies Latvijas Hipotēku un zemes bankā ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par kreditēšanas iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai farmaceitiem aptiekas atvēršanā vai darbības turpināšanā. Piedāvājm pilnu vēstules tekstu.
Atgriezties pie visiem jaunumiem