Aicinājums Latvijas Farmaceitu biedrības valdei

21.12.2008.

Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (turpmāk tekstā - LBFA) valde aicina Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk tekstā - LFB) valdi neslēgt vienošanos ar Aptieku Īpašnieku asociāciju par uzstādījumiem, kuri runā pretī šobrīd spēkā esošajam Farmācijas likumam un konkrēti 36.pantam - tas ir pretrunā ar Farmaceitiskās aprūpes likumprojektu, kura veidošanā Latvijas Farmaceitu biedrība ir ilgus gadus nesavtīgi piedalījusies.

Tāpat mēs vēlamies norādīt, ka šie uzstādījumi ir pretrunā ar pašas LFB statūtiem, kuru 2.1. punktā teikts - Biedrības darbības mērķis ir aizstāvēt farmaceitu saimnieciskās un tiesiskās intereses, veicināt viņu pašdarbību un kopdarbību, pašierosmi un pašpalīdzību, profesijas godīgumu un darba apzinīgumu; rūpēties par farmaceitu vispārīgo un profesionālo izglītību, kā arī 2.2. punktā ir izvirzīts uzdevums nodrošināt savu biedru sociālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību.
Sakarā ar LBFA aicinājumā iepriekšpausto, kā arī Jūsu veselo sapratni un iespējamā dokumenta neatbilstību LFB pamatprincipiem un pamatnostādnēm, kas ir ierakstīti Jūsu biedrības dibināšanas mērķos, mēs aicinām Jūs atturēties no šīs vienošanās parakstīšanas.


Atgriezties pie visiem jaunumiem