LBFA biedru sapulce 2015.gada 5.decembrī plkst. 10:00

19.11.2015.

LATVIJAS BRĪVO FARMACEITU APVIENĪBA aicina Jūs uz ikgadējo biedru konferenci 2015.gada 5.decembrī plkst. 10:00 Bruņinieku ielā 25,Rīgā, Higienistu akadēmijas skolas telpās (3.stāvs).


LBFA Ikgadējās Biedru konferences
DIENAS KĀRTĪBA
10.00 - 10.15 Koferences dalībnieku reģistrācija.
10.15 - 10.25 Konferences atklāšana .
10.25 - 10.35 Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.
a) vadītāja ievēlēšana,
b) sekretāra (protokolista) ievēlēšana,
10.35 - 11.00 LBFA valdes atskaites ziņojums,Sigita Čulkstena. 11.00 - 11.10 LBFA revīzijas komisijas ziņojums,Dace Šteina. 11.10 - 13.00 Farmācijas nozares aktualitātes,Sigita Čulkstena.

Diskusija par Farmācijas likumdošanu:
MK noteikumiem Nr.304;
MK noteikumiem Nr.610;
MK noteikumiem Nr.288;
MK noteikumiem Nr.800.

Kafijas pauze.

LBFA valde

Biedru ikgadējā konference tiek sasaukta pamatojoties uz Statūtu 9.5 punktu

9.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā vienu reizi trijos mēnešos. Valde organizē ikgadējas biedru konferences, kurās atskaitās arī revīzijas komisija.


Atgriezties pie visiem jaunumiem