LBFA biedru sapulce 2015.gada 7.februārī pl.10.00

15.01.2015.

LBFA valde ielūdz Jūs uz biedru sapulci 2015.gada 7.februārī pl.10.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 25, 3.stāvā (Higiēnistu akadēmiskās skolas telpās).

LBFA Biedru (biedru pārstāvju)sapulces DIENAS KĀRTĪBA
10.00 – 10.15 Biedru sapulces dalībnieku reģistrācija.
10.15 – 10.25 Biedru sapulces atklāšana .
10.25 – 10.35 Mandātu komisijas ziņojums.
10.35 – 10.45 Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.
a) sapulces vadītāja ievēlēšana,
b) sekretāra(protokolista) ievēlēšana,
c) balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
10.45 – 11.15 LBFA valdes atskaites ziņojums,Sigita Čulkstena.
11.15 – 11.25 LBFA revīzijas komisijas ziņojums,Dace Šteina.
11.25 – 11.40 LBFA Statūtu grozījumi,Dzintra Lūsiņa.
11.40 – 12.00 LBFA valdes un revīzijas kandidātu izvirzīšana.
12.00 – 12.30 Farmācijas nozares aktualitātes,Sigita Čulkstena.
Kafijas pauze.
12.30 - 12.40 Vēlēšanu rezultātu paziņošana.
12.40 – 13.00 Debates.Biedru sapulces slēgšana.

LBFA valde

8.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam. Biedru sapulci sasauc valde, nosakot to kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci.Izvēloties pārstāvju sapulces formu, valde nosaka sapulces pārstāvības normu un pārstāvju izvirzīšanas kārtību.

Lūdzu savus priekšlikumus par pārstāvniecību: vai viens biedrs pārstāvēs vēl vienu vai vēl divus biedrus.


LBFA Statūtu grozījumi

Šā brīža redakcijaJaunā redakcija
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;5.2.2. maksāt biedra naudu vai biedru naudu ziedojumu veidā pēc saviem ieskatiem.
8.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.Biedru sapulci sasauc valde,nosakot to kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci.Izvēloties pārstāvju sapulces formu,valde nosaka sapulces pārstāvības normu un pārstāvju izvirzīšanas kārtību.8.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi piecos gados – ne vēlāk kā līdz 31.martam.Biedru sapulci sasauc valde,nosakot to kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci.Izvēloties pārstāvju sapulces formu,valde nosaka sapulces pārstāvības normu un pārstāvju izvirzīšanas kārtību.
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl biedru sapulce uz pieciem gadiem.
9.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietniece ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs kopīgi ar vēl vienu valdes locekli, pārējie valdes locekļi - katrs kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem.9.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietniece ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi - katrs kopīgi ar vēl vienu valdes locekli.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu 10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz pieciem gadiem
11.1.1. vienreizēju iestāšanās maksu;(svītrot,tā vietā jauno redakciju)11.1.1. biedra naudu vai biedru naudu ziedojumu veidā pēc saviem ieskatiem.
11.1.2. biedru naudu jebkurā termiņā vai reizi gadā par visu gadu kalendāro gadu11.1.2. biedru naudu vai biedru naudu ziedojumu veidā pēc saviem ieskatiem jebkurā termiņā vai reizi gadā par visu kalendāro gadu.Atgriezties pie visiem jaunumiem