Mīļie, farmaceiti!

15.12.2008.

Farmaceitu aktīvistu grupa ir nodibinājusi biedrību „Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība”, kuras mērķis ir apvienot ekonomiski neatkarīgus un citus farmaceitus, kuriem prioritāte ir nesavtīga, profesionāla un kvalitatīva farmaceitiskās aprūpes sniegšana pacienta un sabiedrības veselības uzlabošanā un saglabāšanā ,aizsargāt farmaceitu sociālās ,ekonomiskās, saimnieciskās un profesionālās tiesības, nepieļaut, ka aptiekas īpašniekam pastāv tieša vai netieša personiska interese, kas tieši vai netieši ietekmē farmaceita rīcību un lēmumus, un traucē uzticēto pienākumu nesavtīgu īstenošanu tikai un vienīgi sabiedrības labā.

Nepieļaut pārmērīgu konkurenci aptieku darbībā, kura var nelabvēlīgi ietekmēt pacientu un sabiedrības veselību, aizstāvēt nacionālās farmācijas intereses, dodot iespēju farmaceitisko izglītību ieguvušiem speciālistiem kļūt par aptieku vienīgajiem un patiesajiem īpašniekiem un veidot šajās aptiekās savas prakses vietas, lai veicinātu augsta profesionāla līmeņa farmaceitiskās aprūpes sniegšanu iedzīvotājiem, nepieļaut veikt farmaceitisko aprūpi personām bez farmaceitiskās izglītības, rūpēties par farmaceitu
profesionālo ētiku, profesijas prestiža celšanu.

Farmaceiti, šī ir mūsu pēdējā iespēja, lai mēs izveidotu Farmaceitiskās aprūpes likumu paši sev. Tāpēc aicinām farmaceitus būt vienotiem un aktīviem, un mēs to varam!
LBFA valde

Atgriezties pie visiem jaunumiem