LBFA biedru sapulce 2013.gada 21.decembrī pl.10.00

27.11.2013.

LBFA valde ielūdz Jūs uz biedru sapulci 2013.gada 21.decembrī pl.10.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 25, 3.stāvā (Higiēnistu akadēmiskās skolas telpās).

LBFA biedru sapulces DIENAS KĀRTĪBA:

10.00 – 10.15 Biedru sapulces dalībnieku reģistrācija.
10.15 – 10.25 Biedru sapulces atklāšana.
10.25 – 10.35 Mandātu komisijas ziņojums.
10.35 – 10.45 Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.
a) sapulces vadītāja ievēlēšana,
b) sekretāra (protokolista) ievēlēšana,
c) balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
10.45 – 11.15 LBFA valdes atskaites ziņojums.
11.15 – 11.25 LBFA revīzijas komisijas ziņojums.
11.25 – 11.40 LBFA Statūtu grozījumi.
a) biedru pārstāvniecības tiesības biedru sapulcē,
b) biedru nauda 1,50 eiro
11.40 – 12.00 LBFA valdes un revīzijas kandidātu izvirzīšana.
12.00 – 12.30 Kafijas pauze.
12.30 - 12.40 Vēlēšanu rezultātu paziņošana.
12.40 – 13.00 Debates. Biedru sapulces slēgšana.

Apstiprināts valdes sēdē 2013.gada 15.novembrī

Lūdzu izvirzīt un sūtīt kandidātus valdei un revīzijas komisijai.

Iepriekšējais valdes sastāvs:
Sigita Čulkstena –valdes priekšsēdētāja
Haralds Neverževskis – valdes priekšsēdētāja vietnieks
Dzintra Lūsiņa
Zinta Iekļava
Vija Sīmansone
Valda Ozoliņa un Maiga Liepiņa – valdes kandidāti.
Revīzijas komisijas sastāvs:
Dace Šteina,
Vita Krūmiņa,
Zane Daugele.

LBFA valde

Biedrības rekvizīti biedru naudas samaksai:
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība

Patversmes iela 1-1, Rīga, LV 1005
Reģ.nr. 40008134735
AS DNB banka
S.W.I.F.T.: RIKOLV2X
LV11RIKO0002013282243

Atgriezties pie visiem jaunumiem