Par aptiekā un aptiekas filiālē strādājošo darbinieku (kuri piedalās farmaceitiskās aprūpes sniegšanā) profesionālo civiltiesisko atbildību

25.10.2013.

26.1 Licences turētājs, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par farmaceitiskās darbības licencēšanu saņēmis licenci vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai), saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas līgumu" apdrošina aptiekā un aptiekas filiālē strādājošo darbinieku (kuri piedalās farmaceitiskās aprūpes sniegšanā) profesionālo civiltiesisko atbildību par iespējamo kaitējumu, kas var tikt nodarīts pacienta veselībai darbinieka darbības rezultātā. Apdrošināšanas polises minimālais atbildības limits katram darbiniekam ir 1423 euro katrā apdrošināšanas gadījumā. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas minētais licences turētājs atjauno polises minimālo atbildības limitu. Apdrošināšanas polise glabājas aptiekā un uzrādāma Veselības inspekcijas amatpersonām kontroles laikā.

Vairāk informācijas MK noteikumos Nr. 288 šeit.
Atgriezties pie visiem jaunumiem