LBFA aicina uz atkārtotu biedru sapulci 2012.gada 15. decembrī

03.12.2012.

LBFA aicina Jūs uz atkārtotu biedru sapulci 2012.gada 15. decembrī Lāčplēša iela 31,Rīga ( tējnīca „Magonīte”).

DIENAS KĀRTĪBA

11.00 – 11.15 - Biedru sapulces dalībnieku reģistrācija.
11.15 – 11.20 - Biedru sapulces atklāšana.
11.20 - 11.30 - Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.
- sapulces vadītāja ievēlēšana,
- sekretāra(protokolista) ievēlēšana,
- mandātu komisijas ievēlēšana.
11.30 – 11.40 - Mandātu komisijas ziņojums.
11.40 – 11.50 - Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
11.50 – 12.00 - LBFA valdes atskaites ziņojums.
12.00 – 12.10 - LBFA revīzijas komisijas ziņojums.
12.10 – 12.20 - LBFA valdes un revīzijas kandidātu izvirzīšana-apstiprina.
12.20 - 12.55 - Vēlēšanu rezultātu paziņošana.
13.00 - Biedru sapulces slēgšana.

LBFA valde

Gan ierašanās, gan neierašanās gadījumā,lūdzu zvanīt pa telefonu 29422533 Dzintra

Informācijai !
1. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
2. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
3. Lūdzu sūtiet valdes un revīzijas komisijas kandidātus .

Pašreizējā LBFA valde:
Haralds Neverževskis - valdes priekšsēdētājs
Sigita Čulkstena - valdes priekšsēdētāja vietniece
Dzintra Lūsiņa - valdes locekle
Valda Ozoliņa - valdes locekle
Zinta Iekļava - valdes locekle

Revīzijas komisija:
Dace Šteina
Maiga Liepiņa
Agnese Alksne

Atgriezties pie visiem jaunumiem