LBFA biedru sapulce 2012.gada 1.decembrī

12.11.2012.

LATVIJAS BRĪVO FARMACEITU APVIENĪBA aicina Jūs
uz biedru sapulci 2012.gada 01.decembrī Skanstes ielā 50,Bayer biroja konferenču zālē (SWH biroju kompleksā,Veselības centra 4 estētikas klīnikas ēkā,5.stāvā)


DIENAS KĀRTĪBA

10.00 - 10.30 - Biedru sapulces dalībnieku reģistrācija.
10.30 - 10.35 - Biedru sapulces atklāšana.
10.35 - 10.40 - Mandātu komisijas ziņojums.
10.40 - 11.00 - Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana.
- sapulces vadītāja ievēlēšana
- sekretāra(protokolista) ievēlēšana
- balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
11.00 – 11.45 - Lekcija”Folātu nozīme nervu caurulītes defektu profilaksē”.
Lektors: Neonatoloģijas māsu apvienības prezidente, veselības zinātņu bakalaurs, sertificēta bērnu māsa Elita Svareniece.
11.45 - 12.00 - Zāļu ražotājfirmas „Bayer”informācija.
12.00 - 12.30 - LBFA valdes atskaites ziņojums.
12.30 - 12.40 - LBFA revīzijas komisijas ziņojums.
12.40 - 13.00 - LBFA valdes un revīzijas kandidātu izvirzīšana-apstiprina.
13.00 - 13.30 - Debates. Kafijas pauze.
13.30 - 13.40 - Vēlēšanu rezultātu paziņošana.
14.00 - Biedru sapulces slēgšana.
Dalība sapulcē dod sertifikācijai 1 punktu.
LBFA valde


Jūsu ierašanās sapulcē ir ļoti nepieciešama !
Gan ierašanās, gan neierašanās gadījumā,lūdzu zvanīt pa telefonu 29422533 Dzintra
Informācijai !
1. Biedru sapulce ir lemttiesīga,j a tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
2. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts ,ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
Lūdzu sūtiet valdes un revīzijas komisijas kandidātus.


Atgriezties pie visiem jaunumiem