I E L Ū G U M S

24.11.2009.

LATVIJAS BRĪVO FARMACEITU APVIENĪBA aicina Jūs uz biedru sapulci
2009.gada 12. decembrī Viesnīcā „Rīga”, Aspazijas - 22, Rīga, semināru zālē ( 5.stāvā)

LBFA Biedru sapulces DIENAS KĀRTĪBA

1. Biedru sapulces dalībnieku reģistrācija. 1000 - 1030
2. Biedru sapulces atklāšana . 1030 - 1035
3. Viesu uzrunas. 1035 - 1110
4. Mandātu komisijas ziņojums. 1110 - 1120
5. Dienas kārtības un reglamenta apstiprināšana. 1120 – 1130
a) sapulces vadītāja ievēlēšana
b) sekretāra(protokolista) ievēlēšana
c) balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

6. LBFA valdes atskaites ziņojums. 1130 - 1200
7. LBFA revīzijas komisijas ziņojums. 1200 - 1210
8. LBFA Statūtu grozījumi. 1210 - 1220
9. LBFA valdes un revīzijas kandidātu izvirzīšana. 1220 - 1240
10. Kafijas pauze. 1240 - 1330
11. Vēlēšanu rezultātu paziņošana. 1330 - 1340
12. Biedru sapulces slēgšana. 1340 - 1400

Mīļi aicināti arī citi interesenti

Apstprināts valdes sēdē 2009.gada 12.novembrī

LBFA valde

Statūtu grozījumus skatīt šeit.

Jūsu ierašanās sapulcē ir ļoti nepieciešama!
Neierašanās gadījumā, lūdzu zvanīt pa telefonu 29422533 Dzintra

Informācijai!

1. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
2. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.


Atgriezties pie visiem jaunumiem