Biedrības rekvizīti

Latvijas Brīvo farmaceitu apvienība

Patversmes iela 1-1, Rīga, LV 1005
Reģ.nr. 40008134735

AS DNB banka
S.W.I.F.T.: RIKOLV2X

LV11RIKO0002013282243

Tālrunis: +371 29422533

E-pasts: biedriba@lbfa.lv